| 

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Dr. Kriangsakศ.ดร.เกรียงศักดิ์ นักวิชาการชื่อดังของเมืองไทย โดยความเป็นมาของ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้เรียนจบในระดับปริญญาตรี และปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย มอแนช ประเทศออสเตรเลีย และยังจบปริญญาโทและปริญญาเอกอีกหลายใบอีกด้วย ซึ่งถือว่าเรื่องเรียนเป็นอันดับหนึ่งอีกด้วย  และท่านได้เข้ารับกรสอนที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอแนช และยังเคยเป็นประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ในมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กับประวัติที่ไม่ธรรมดาเลย

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้ทำงานที่ศูนย์วิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น และยังได้ทำงานที่องค์กรการโทรคมนาคม ของออสเตรเลียอีกด้วย เคยเป็นนักวิชาการทางด้านต่างๆ ในหลายประเทศอีกด้วย และยังเคยเป็นที่ปรึกษาประธานรัฐสภา เคยเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และอื่นๆอีกมากมาย เพราะถือว่าความสามารถของท่านนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียว เพราะประวัติการทำงานของท่านนั้นก็ไม่ธรรมดาเลย และท่านยังชอบการเรียนหนังสืออย่างมาก จนได้ครองปริญญามาหลายใบไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทและปริญญาเอกอีกหลายใบของท่านอีกด้วย ในหลายประเทศที่ได้ไปทำการศึกษาในมหาลัยชื่อดังๆต่างๆในเมืองนอก โดยได้รับทุนเรียนจากรัฐบาลเพราะได้มีเกรดนิยมติดอันดับหนึ่งในการเรียนทางด้านต่างๆของตน ซึ่งถือว่าเป็นคนที่รักการเรียนเป็นที่หนึ่งเลยก็ว่าได้

เพราะเขาสามารถเรียนฟรีติดกันหลายปี และยังนำความรู้ที่ได้ไปศึกษามานั้นเพื่อใช้ในการนำกลับมาใช้พัฒนาประเทศให้มีความเจริญมั่นคงขึ้น และช่วยในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของประเทศให้สวยงามยิ่งขึ้น และได้ไปเป็นนักวิชาการที่ต้องเดินทางแล้วกว่า 70 ประเทศด้วยกัน ซึ่งต้องไปบรรยายเกี่ยวกับทางด้านวิชาการต่างๆให้ประเทศอื่นๆ และยังเป็นนักคิด นักพูดที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านวิชาการได้อย่างหนาแน่นอีกด้วย ซึ่งยังได้มีผลงานต่างๆอกมาให้คนได้ติดตามกันอีกด้วย เพราะท่านยังได้ทำการเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับความรู้ด้านวิชาการให้อ่านกันอีกเป็นพันกว่าเล่มเลยทีเดียว ซึ่งถือว่าเป็นการกระจายความรู้ทางด้านวิชาการที่ท่านได้เล่าเรียนมาจากหลายประเทศ โดยมีใบปริญญาการันตรีได้ว่าเรียนดีและเป็นนักเรียนทุนของรัฐที่มีเกรดนิยมติดอันดับต้นๆเลยทีเดียว และยังได้ทำการช่วยเหลือหน่วยงามต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย และยังช่วยพัฒนาประเทศให้มีความเจริญยิ่งขึ้น และช่วยให้พี่น้องต่างจังหวัดมีแนวทางความรู้ทางด้านวิชาการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบันอีกด้วย และทั้งหมดนี้ก็สามารถดูได้จากการทำงานต่างๆมาแล้วของ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์