| 

ยุคลิดแห่งอเล็กซานเดรีย

Euclidบุคคลที่ค้นพบคณิตศาสตร์คนแรก โดยคณิตศาสตร์นี้มีผู้ค้นพบคนแรกเลยคือ ยูคลิค เกิดที่เมือง อเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ ย้อนกลับไปสมัย 365 ปีที่แล้ว ก่อนคริสตกาล ที่เขามีชีวิตอยู่ประมาณ 300ปีที่แล้วก่อนคริสตกาล ที่สามารถคิดค้นคณิตศาสตร์ได้คนแรกนั้นเอง โดยการที่เขาได้คิดค้นการคำนวณสูตรต่างๆของหลักการที่เรียกว่าคณิตศาสตร์นั้นเอง ซึ่งถือว่าเรื่องที่เขาได้ค้นพบนั้นเป็นสิ่งที่ดีต่อโลกอย่างมาก ในด้านวิชาการศึกษานั้นเองเพราะเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแพร่หลาย

ยูคลิคกับผลงาน The Elements

โดย ยูคลิค ได้มีผลงานเรื่อง The Elements ที่ทุกวันนี้ยังคงเหลือให้เราได้เห็นกันในวงการคณิตศาสตร์ ซึ่งมีคนนำไปเขียนเรื่องราวประวัติของผลงาน The Elements ไว้หลายแบบในที่ตัวเองเข้าใจ และเนื้อเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในหนังสือทั้งสิบกว่าเล่มนั้นได้รวบรวม หลักสูตรคณิตศาสตร์ไว้มากมาย โดยเนื้อหาหนังสือเล่มต้นๆได้ระบุเกี่ยวกับ เรขาคณิตไว้และเรื่องราวต่างๆของวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งหนังสืออีกหลายๆเล่มของผลงานเรื่องนี้ที่มีหลักการนับเลข 1-10 ไว้ในนั้นด้วย และการดูมุมของเหลี่ยมต่างๆที่ได้ระบุไว้ไว้ในหนังสือเล่มนี้ ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้ ซึ่งได้มีการบันทึกเรื่องราวของหลักการคิดค้นสูตรคณิตศาสตร์ไว้ และวิธีการคำนวณหาค่าของตัวคณิตศาสตร์เอง โดยได้ระบุไว้ในหนังสือทั้งสิบสามเล่มของ The Elements ที่ได้เล่าประวัติความเป็นมาของคณิตศาสตร์ไว้ทั้งหมด

และยังมีเรื่องราวของการคิดค้นสูตรที่ไม่สามารถหาค่าได้รวมไว้ว่าสิ่งนั้นเรียกว่าอะไรอีกด้วย ซึ่งการเขียนเรื่องราวลงบนหนังสือทั้งสิบสามเล่มนี้แล้ว ถือว่าเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของคณิตศาสตร์ได้ดีเยี่ยมเลย และเรื่องราวของหนังสือทั้งสิบสามเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์ขึ้นมาใหม่ โดยการนำเรื่องราวมาเรียบเรียงใหม่ให้คล้องจองกันนั้นเอง โดยสำนักพิมพ์หลายสำนักได้ทำการนำเสนอเรื่องนี้สืบทอดต่อๆกันมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันว่าการวิธีคิดเลขนั้นต้องเริ่มคิดอย่างไร และนำตัวเลขจำนวนไหนไปบวกลบและหารคูณอย่างไรนั้นเอง ซึ่งหลักการคิดเลขแนวนี้เรียกว่าวิธีบวกลบคูณหารในเบื้องต้น ที่มีในหลักสูตรการสอนของชันประถมจนถึงม.ปลายกันเลย ในสมัยปัจจุบันที่นำมาสอนนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์นี้ โดยถือว่าวิชาคณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก ในการเรียนต่างๆนั้นเองเพราสามารถนำไปใช้ได้ตลอดไม่ว่าจะใช้ในด้านธุรกิจก็ตาม ซึ่งการนำวิธีคิดเลขและคำนวณเลขต่างๆนี้เป็นการ ที่เราสารถนำมาใช้ในวิธีคิดรายรับรายจ่ายของตัวเองได้นั้นเอง และยูคลิคก็คือบุคคลในตำนานของคณิตศาสตร์ที่ได้ยกย่องเรื่อยมานั้นเอง