|  | 

นักวิทยาศาสตร์

‘Dr. Vandana Shiva’ นักวิชาการชื่อดังชาวอินเดีย

img-responsive

vandana-shiva pic‘Dr. Vandana Shiva’ เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ค. ศ. 1952 เธอเป็นนักวิชาการชาวอินเดีย เป็นนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนอธิปไตยทางอาหารและผู้ประพันธ์ต่อต้านโลกาภิวัตน์ ผลงานของ ‘Dr. Vandana Shiva’ มีมากกว่า 20 ชิ้นงานเลยทีเดียว โดยเธอเป็นหนึ่งในผู้นำ รวมทั้งสมาชิกคณะกรรมการของ ‘International Forum on Globalization’ นอกจากนี้เธอยังเป็นสมาชิกคนหนึ่งของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ของ ‘Fundacion IDEAS’ พรรคสังคมนิยมของสเปนอีกด้วย

ชีวิตในวัยเด็ก รวมทั้งการศึกษาของ ‘Dr. Vandana Shiva’  

‘Dr. Vandana Shiva’ เกิดที่ Dehradun โดยพ่อของเธอเป็นผู้พิทักษ์ป่า ส่วนแม่ของเธอเป็นชาวนาผู้รักธรรมชาติมาก เธอ ได้รับการศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมของ Convent of Jesus and Mary โดย Dr. Vandana ศึกษาวิชาฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัย Panjab University ใน Chandigarh จบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ในปี ค.ศ.1972 หลังจากยุติ ณ ศูนย์วิจัยอะตอม Bhabha เธอย้ายไปอยู่แคนาดา เพื่อไล่ตามอาจารย์ในปรัชญาวิทยาศาสตร์ ณ University of Guelph ในปี 1977 โดยเธอเป็นผู้เขียนเขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง ‘การเปลี่ยนแปลงแนวคิดของช่วงเวลาของแสง’ ในปี 1978 เธอสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาเอกด้านปรัชญาจาก University of Western Ontario โดยเธอมุ่งเน้นการเรียน ไปยังปรัชญาของฟิสิกส์ วิทยานิพนธ์ของเธอมีชื่อว่า ‘ตัวแปรที่ซ่อนอยู่ สถานที่ตั้งในทฤษฎีควอนตัม’ ซึ่งเธอได้พูดถึงผลกระทบทางคณิตศาสตร์และปรัชญาของทฤษฎีตัวแปรที่ซ่อนอยู่ โดยอยู่นอกดเหนือขอบเขตของทฤษฎีบทของเบลล์ หลังจากนั้นเธอก็เดินไปตามสหวิทยาการวิจัยในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พร้อมเริ่มนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม ณ สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งอินเดียและสถาบันการจัดการแห่งอินเดียในบังกาลอร์

เส้นทางของ ‘Dr. Vandana Shiva’ ทางด้านวิชาการ

เส้นทางอาชีพของ ‘Dr. Vandana Shiva’ เป็นเส้นทางแห่งการโชกโชน อีกทั้งยังมีการพูดอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้า ทางด้านการเกษตรและอาหาร , สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา , ความหลากหลายทางชีวภาพ ,  เทคโนโลยีชีวภาพ , จริยธรรมทางชีวภาพ รวมทั้งวิศวกรรมพันธุกรรม อันเป็นหนึ่งในสาขาที่พระอิศวรได้ต่อสู้ผ่านแคมเปญกิจกรรม เธอได้ช่วยยกองค์กรระดับรากหญ้าของขบวนการสีเขียวในแอฟริกา , เอเชีย , ละติน , อเมริกา , ไอร์แลนด์ , สวิตเซอร์แลนด์และออสเตรียด้วยการรณรงค์ต่อต้านความก้าวหน้า ในการพัฒนาการเกษตรผ่านพันธุวิศวกรรมอีกด้วย

‘Dr. Vandana Shiva’ คือ นักวิชาการทางอินเดีย ผู้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

ผลงานของเธอนั้นมีมากมาย โดย ‘Dr. Vandana Shiva’  ยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลในอินเดีย รวมทั้งต่างประเทศตลอดจนองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ เช่น เวทีระหว่างประเทศเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ , องค์กรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสตรี – เครือข่ายโลกที่ 3 ‘Dr. Vandana Shiva’ เป็นประธานคณะกรรมาธิการอนาคตของอาหาร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยแคว้นทัสคานีในอิตาลี เท่านั้นยังไม่พอเธอยังเป็นสมาชิกสภาของ World Future Council พร้อมทำหน้าที่ในคณะกรรมการของรัฐบาลอินเดียในการทำเกษตรอินทรีย์ เธอเข้าร่วมในโครงการตลาดหลักทรัพย์แห่ง Vision ในปี 2007

dr-vandana-shiva-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%8a

ABOUT THE AUTHOR