| 

อาร์คิมิดีส

Archimedesอาร์คิมิดีส กับการวิจัยที่น่าตื่นเต้น อาร์คิมีดีส  เกิดเมื่อ 287 ก่อนคริสต์ศักราช และเสียชีวิต 212 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองไซราคิวส์ เกาะซิลี โดยมีพ่อที่เป็นนักดาราศาสตร์ชื่อ ไฟดาส อาร์คิมีดีส ได้มีความสนใจในคณิตศาสตร์อย่างมาก เขาจึงได้ไปศึกษาเล่าเรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องคณิตศาสตร์ มีชื่อว่า ซีนอมแห่งซามอส โดยเป็นลุกศิษย์ของ ยูคลิค ที่ได้รับความยกย่องให้เป็นบิดาแห่งคณิตศาสตร์

อาร์คิมิดีส กับผลงานที่น่าติดตามของเขา

  • กฎของอาร์คิมีดีส ( Archimedes Principle ) ได้กล่าวไว้ว่า “ปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมลงไปในน้ำย่อมเท่ากับปริมาตรของน้ำที่ถูกแทนที่ด้วยวัตถุ” ซึ่งกฎข้อน้ำได้นำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการหาแรงโน้มถ่วงของวัตถุ
  • ประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง ได้แก่ คานดีดคานงัด รอก ระหัดวิดน้ำ ล้อกับเพลง เป็นต้น
  • อาวุธสงคราม ได้แก่ เครื่องเหวี่ยงหิน กระจกเว้ารวมแสง เครื่องปล่อยท่อนไม้ เป็นต้น

โดยผลงานเหล่านี้ได้เป็นผลงานที่นำมาใช้ในชีวิตจริงได้ เพราะสิ่งต่างๆที่เขาค้นพบนั้นสามารถนำมาใช้กับ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในเวลาต่อมาจากที่เขาได้สำเร็จหลัดสูตรการศึกษาแล้ว เขาก็ได้เข้าทำงานเป็นนักปราชญ์ประจำราชสำนักของพระเจ้าเฮียโร และงานชื้นเอกของเขาที่คนทั่วไปรุ้จักกันก็คือ กฎของอาร์คิมีดีส คือการหาความถ่วงจำเพาะของวัตถุในน้ำ โดยที่มาของเรื่องนี้เกิดขึ้นจาก กษัตริย์เฮียโรทรงอยากได้มงกุฎทองคำเลยรับสั่งให้ช่างทำมงกุฎทองคำมาให้ และได้ให้ทองไปจำนวนหนึ่งในการทำมงกุฎอันนี้ โดยช่างทองก็กลัวว่ามงกุฎจะไม่มีความสมดุลของน้ำหนักกันได้ และกลัวว่าช่างทองจะแอบเอาทองไปสักเล็กน้อย โดยนำโลหะชิ้นอื่นมาผสมกับทองคำ แต่ก็ไม่สามารถหาทางพิสูจน์ได้ จึงให้ อาร์คิมีดีส ค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมงกุฎทองคำอันนี้  ซึ่งตอนแรก อาร์คิมีดีส คิดหาข้อเท็จจริงยังไงก็ไม่ออก และมีวันหนึ่งเขาได้ไปแช่ในอ่างน้ำ และน้ำในอ่างได้มีลักษณะเป็นน้ำเต็มอ่างอยู่ พอเขาได้นำตัวลงแช่ในอ่างน้ำนั้นน้ำก็ได้ล้นออกมาและ แล้เขาก็ได้ค้นพบวิธีการพิสูจน์โดยการนำเชือกไปมูกไว้กับมงกุฎ และนำไปลอยในอ่างน้ำ และนำทองที่มีปริมาตรเท่ากับทองที่ให้ไปทำมงกุฎนำไปหย่อนลงในน้ำ และนำเงินที่มีปริมาตรเท่ากับทองลงไปหย่อนด้วยเช่นกัน และผลลัพธ์ที่ได้ก็คือช่างนำทองและโลหะมาผสมในการทำมงกุฎ เพราะว่าน้ำได้ล้นออกมามากกว่าทองจำนวนเท่ากับที่ให้ไปทำมงกุฎ และนี่ก็คือที่มาของ กฎของอาร์คิมีดีส