| 

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

Albert Einsteinอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กับความอัจฉริยะที่มาพร้อมกับความสามารถของเขา อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ของโลกเลยก็ว่าได้ เพราะเขามีความอัจฉริยะในการคิดค้นสิ่งต่างๆ โดยยังมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และฟิสิกส์ ซึ่งเขาได้มีชื่อเสียงในด้าน ฟิสิกส์อย่างมาก ซึ่งความสามารถรอบตัวของเขาเหล่านี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่อายุ 5 ปี เพราะ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างมาก เพราะในขณะที่เขาป่วยอยู่นั้น บิดาของเขาก็ได้นำเข็มทิศมาให้เขาเล่นในยามว่าง และเขาก็ได้สนใจว่าเข็มชี้ไปทางทิศต่างๆได้ และพอเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเขาก็ได้สนใจเรื่องคณิตศาสตร์และฟิสิกส์อย่างมาก และเมื่ออายุได้ 12 ปี เขาก็ได้สนใจหนังสือของบิดาแห่งคณิตศาสตร์ และเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ผ่านหนังสือเล่มนั้น พอมีอายุได้ 16 ปี เขาก็สามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับสูงได้เอง และสามารถเข้าใจวิชาฟิสิกส์อย่างลึกซึ้ง

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กับเรื่องอัจฉริยะของเขา

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 1879 ที่ประเทศเยอรมัน พ่อของเขาเป็นชาวยิว โดยนิสัยส่วนตัวของเขาคือ รักความเงียบสงบ ถ่อมตัวเรียบร้อย แต่มาพร้อมกับความอัจฉริยะหลายด้านในตัวของเขา เพราะเขาได้สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็ก และยังสามารถเรียนรู้หลักสูตรระดับสูงของคณิตศาสตร์ได้ตั้งแต่อายุ 16 ปี ถือว่าเป็นเด็กที่มีความอัจฉริยะอย่างมาก  และเขาได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง และได้เลือกสาขาเรียนคือวิชาฟิสิกส์ เพราะเขาสนใจเรื่องฟิสิกส์มาตั้งแต่เด็กแล้ว และเขาก็สามารถเรียนจบและยังได้ไปทำการวิจัยในหน่วยงานแห่งหนึ่ง จนเขาได้ค้นพบทฤษฎีทั้งสามคือ 1. ทฤษฎีปรากฏกาณ์โฟโตอิเล็กตริก 2.ทฤษฎีการเคลื่อนไหวที่แบบ บราวเนียน 3. ทฤษฎีสัมพันทธภาพพิเศษ โดยต่อมาปี 1909 ได้รับการเชิญให้เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยชูริก

จนได้รับการแต่งตังขึ้นเป็นศาสตราจารย์ และยังได้สอนมหาวิทยาลัยอื่นควบคู่ไปด้วย และเขาก็ได้แสดงอิทธิพลของการดึงดูดที่มีต่อการเดินทางของแสง โดยเป็นการทดลองที่แสดงว่าแสงเป็นอนุภาคและเป็นสิ่งโต้แย้งมานานว่าแสงเป็นอนุภาคหรือเป็นคลื่นนั้นเอง โดยผลสรุปที่ออกมาคือแสงเป็นได้ทั้งสองแบบคืออนุภาคและคลื่น และในปี 1922 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้รับรางวัลสาขาฟิสิกส์แห่งปี และในต่อมาเขาได้มีอายุ 54 ปี ได้มีเหตุการณ์ที่ นาซียึดการปกครองของเยอรมัน อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ จึงได้แอบหลบหลีออกมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับสูงของประเทศอเมริกา และเขาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกา และเขาก็ได้ค่อต้านการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆ จนได้เสียชีวิตในที่สุดเมื่อปี 1955  โดยมีอายุ 76 ปี  และประวัติของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ก็มีตามนี้ โดยความสนใจในวัยเด็กของเขา กับสร้างความอัจฉริยะหลายๆอย่างให้แก่เขานั้นเอง