|  | 

บทความน่ารู้

เตรียมตัวเป็นวิทยากรอย่างไรให้คนฟังเข้าใจ ???

img-responsive

การขึ้นพูดเพื่อให้คนฟังตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักพันเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีในเรื่องที่อบรม จนกระทั่งผู้เข้าอบรมเองเกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างความคิดตามได้ ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ขึ้นพูดนี้เราจะเรียกกันว่า “วิทยากร”  จึงไม่ใช่เรื่อง่ายที่ใครจะทำได้ ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างทั้งการสื่อสาร ฝึกฝน ทักษะ และเทคนิคต่างๆ

ฉะนั้นหากต้องการที่จะเป็นวิทยากรที่ดีต้องมีการเตรียมตัววางแผนและเรียนรู้การพูดอย่างไรให้คนเข้าฟังเข้าใจโดยเฉพาะถ้าต้องพูดแนววิชาการ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้คะ

  1. หมั่นศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา ทั้งจากการไปฟังบทความวิชาการ อ่านหนังสือ หรือการไปเข้าร่วมอบรมสัมนาพูดคุยกับผู้มีความรู้มากกว่า เพื่อจะเป็นการช่วยเพิ่มความรู้ให้กับตนเองมากขึ้นกว่าเดิม และไม่เพียงหาความรู้เพิ่มเติมควรที่จะลองหาประสบการณ์หรือทดสอบความรู้ที่ได้มาจะได้ไปบอกต่อได้อย่างมั่นใจ
  2. ฝึกสะสม จดจำข้อมูล วิทยากรที่มีประสิทธิภาพเมื่อไปเข้ารับการอบรม หรือพบเจอสิ่งใหม่ๆ ก็ควรจะจดบันทึกเก็บสะสมข้อมูลที่มีประโยชน์เหล่านั้นไว้ พยายามจัดเก็บให้เป็นระบบ มีการเข้าแฟ้มเป็นหมวดหมู่ เช่น หมวดวิชาการ หมวดสันทนาการ
  3. ฝึกการนำเสนออย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเวทีเล็กหรือเวทีใหญ่ ต้องไม่ปฎิเสธที่จะขึ้นพูด เพราะนักวิทยากรที่ต้องการเป็นมืออาชีพ ควรใช้โอกาสนี้ในการฝึกพูดบ่อยๆ ฝึกการนำเสนอ นอกจากนั้นยังช่วยสร้างความมั่นใจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
  4. วางแผนรูปแบบหลักสูตรให้มีความแปลกใหม่ๆ ไม่ควรบรรยายด้วยหลักสูตรเดิมๆซ้ำๆ เพราะวิทยากรมืออาชีพจะต้องไม่พูดหลักสูตรที่เหมือนกับวิทยากรท่านอื่น การที่ต้องนำเสนอหลักสูตรที่คล้ายๆกัน แน่นอนว่าย่อมมีคู่แข่งมากขึ้นโอกาสที่จะได้บรรยายก็น้อยลงเช่นกัน
  5. ทำการบ้านก่อนล่วงหน้า เมื่อได้รับงานบรรยายมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการ หรือเรื่องเทคนิคความรู้ต่างๆ วิทยากรที่ดีต้องมีการเตรียมข้อมูลนำเสนอที่ตรงกับความต้องการขององค์กรนั้น ควรสอบถามเสียก่อนว่าสิ่งที่องค์กรต้องการคืออะไร อยากให้เน้นพูดเรื่องไหนเป็นพิเศษ รวมทั้งอย่าลืมสอบถามห้องอบรมด้วยว่ามีขนาดเล็กหรือว่าใหญ่ เพื่อจะได้ออกแบบกิจกรรมหากต้องการให้ผู้เข้าฟังได้ทดลองปฎิบัติ
  6. ข้อสุดท้ายคือการเตรียมความพร้อมของร่างกาย เพราะบางหลักสูตรวิทยากรต้องใช้เวลาการอบรม 3-5 วันติดต่อกันถึงวันละ 8 ชั่วโมง บางครั้งก็ต้องออกท่าทางต่างๆ ซึ่งอาจจะมีทั้งการยืน เดิน วิ่ง พูดหากสภาพร่างกายไม่พร้อมอ่อนแอ เหนื่อยล้า จะทำให้ช่วงท้ายๆของการอบรมวิทยากรจะไม่สามาถบรรยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นวิทยากรจึงต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาคะ
%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2

ABOUT THE AUTHOR