|  | 

นักวิทยาศาสตร์

ประโยชน์ และหน้าที่ของนักวิจัยมีอะไรบ้าง

img-responsive

researcher123

คุณเคยประสบกับคำถามเหล่านี้หรือไม่ “โตขึ้นอยากทำอาชีพอะไร”, “คิดออกหรือยัง ว่าอยากทำอะไร” คำตอบที่ได้ก็คงหนีไม่พ้นอาชีพพื้นฐานอย่าง คุณครู พยาบาล หมอ หรือตำรวจ ซึ่งจริงๆ แล้วในประเทศไทยของเรายังมีอาชีพอีกมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ อาชีพนักวิจัย แต่ทำไมอาชีพนี้ถึงไม่ค่อยมีใครสนใจทั้งที่ก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้ไม่แพ้หลายๆ อาชีพ วันนี้เราจึงได้นำประโยชน์ และหน้าที่ของนักวิจัยมาให้ศึกษากัน เพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสำหรับใครที่ฝันอยากมีผลงานเป็นของตนเอง

ประโยชน์และหน้าที่ของนักวิจัย

นักวิจัย เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความพยายาม และความมุ่งมั่นอย่างมาก เพราะในหนึ่งชิ้นงานค่อนข้างใช้เวลา บางชิ้นงานทำกันข้ามปีเลยก็มี ซึ่งประโยชน์ของนักวิจัยก็คือ การทำให้สิ่งที่เป็นปริศนาเกิดการคลายปม สร้างความรู้ใหม่ๆ ในแต่ละวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการทางวิทยาศาสตร์ สังคม แพทย์ ฯลฯ ซึ่งทำให้เกิดความก้าวหน้าทั้งในด้านการปฏิบัติ และด้านเนื้อหา ทฤษฎี ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ แล้วสามารถนำไปต่อยอด ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาในด้านต่างๆ ได้ โดยหน้าที่ของนักวิจัย มีดังนี้

  1. ขออนุญาตให้เป็นนิสัย – หน้าที่แรกของนักวิจัยที่ต้องทำไม่ว่าจะวิจัยเรื่องใดก็ตาม คือ ต้องมีการติดต่อขออนุญาต และต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้ว ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล สถาบัน หรือหน่วยงานต่างๆ จึงจะลงมือเก็บข้อมูล และรวบรวมข้อมูลที่ได้กลับไปดำเนินงานขั้นต่อไป
  2. รู้จักคิด วิเคราะห์ให้เป็น – สิ่งสำคัญของนักวิจัย คือ การรู้จักคิด วิเคราะห์ข้อมูลที่มี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำมากที่สุด ซึ่งต้องไม่มีการตกแต่งข้อมูล หรือกำหนดค่าสถิติ ตัวเลขขึ้นมาเอง เรียกได้ว่าต้องตรงไปตรงมา เก็บข้อมูลมาอย่างไรต้องใช้ให้ครบ ตรงความจริง
  3. รายงานผลการวิเคราะห์ – หน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล เช่นเดียวกับข้อที่ 2 คือควรทำด้วยความจริง ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล หรือปิดบังซ่อนเร้นเพื่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ผลประโยชน์ ภาษาที่ใช้ควรเป็นภาษาที่กระชับ ได้ใจความ และถูกต้องชัดเจน ซึ่งผลที่ได้ก็ควรเป็นผลรวมทั้งหมด ที่ไม่มีการนำชื่อผู้ให้ข้อมูล หรือนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ มาเปิดเผย
  4. ต้องไม่บังคับ ข่มขู่ผู้ให้ข้อมูล – อย่างที่บอกว่าต้องมีการติดต่อ และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง ดังนั้น นักวิจัยต้องไม่มีการข่มขู่ บังคับ หรือกระทำการใดๆ ที่ผู้ให้ข้อมูลไม่สบายใจ เพื่อเป็นการเคารพ ให้เกียรติผู้ให้ข้อมูลที่ถือเป็นผู้เสียสละในอาชีพของเรา ทั้งนี้หากนักวิจัยหาข้อมูลที่ผู้อื่นได้ทำไว้แล้ว มาศึกษาหรือต่อยอด ก็ควรใส่อ้างอิงข้อความคิดเห็น ความรู้ของบุคคลผู้ค้นพบนั้นๆ ในงานวิจัยด้วย
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99

ABOUT THE AUTHOR