| 

นักวิชาการอันดับหนึ่งของเมืองไทย

Robert

ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน นักวิชาการอันดับหนึ่งของเมืองไทย

 

หากจะเอ่ยชื่อศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน หลายท่านคงรู้จักชื่อเสียงกันดีเพราะท่านความที่ท่านมีความสามารถโด่งดังในหลายสาขาวิชา วันนี้ เราจะไปทำความรู้จักกับนักวิชาการอันดับหนึ่งของเมืองไทยท่านนี้กัน

ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นคนจังหวัดพิจิตรโดยกำเนิด วัยเด็กเป็นเด็กเรียนดีเป็นที่หนึ่งของห้องมาตลอด แรงบันดาลใจในการอยากเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ คือต้องเดินไปกลับระหว่างบ้านกับโรงเรียนผ่านทางรถไฟทุกวัน จึงฝันว่าสักวันหนึ่งจะต้องได้นั่งรถไฟไปกรุงเทพฯ บ้าง แล้วฝันของเด็กชายกนกก็เป็นจริง เมื่อจบชั้น ป.7 ก็ขอพ่อแม่ไปสมัครเรียนเข้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก คิดว่าตัวเองเป็นที่หนึ่ง แต่เมื่อมาอยู่ที่นี่กลับต้องเรียนซ้ำชั้นอีกปีหนึ่งเพราะความรู้สู้เขาไม่ได้ เมื่อเรียนไปเด็กชายกนกจึงได้รู้ว่าตนเองอ่อนด้อยจริง ๆ ในภาษาอังกฤษ แต่วิชาอื่นเขานำโด่ง เขาจึงมุมานะตั้งใจเล่าเรียนในภาษาอังกฤษให้ทันจนแซงคนอื่น ๆ ได้ ในที่สุดเมื่อสอบไล่ชั้น ป.7 เขาก็ทวงที่ 1 กลับคืนมาได้ เขาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งจบ ม.ศ.5 ด้วยเหรียญนักเรียนดีเด่นแห่งโรงเรียนอัสสัมชัญ จากนั้นก็สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์

นอกจากจะเป็นคนใฝ่เรียนมากแล้ว เขาก็ยังเป็นนักกิจกรรมตัวยงอีกด้วย ระหว่างที่เป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขาได้รับตำแหน่งเป็นเลขาธิการฝ่ายเศรษฐกิจ ศูนย์การนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เขาก็ตั้งใจเรียนอุทิศตนทำประโยชน์แก่ส่วนรวมเรื่อยมา จนเส้นทางแห่งการเมืองของกนกมาถึงในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 เขาได้เข้าร่วมการชุมนุมและเรียนรู้ว่าตนเองได้มีใจชื่นชอบทางการเมือง เมื่อการชุมนุมสิ้นสุดลงเขาตัดสินใจย้ายคณะจากทันตแพทย์ไปคณะรัฐศาสตร์ เมื่อเรียนจบก็ได้เดินทางไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ด้วยความที่เป็นคนเรียนดีจึงได้รับทุนให้ศึกษาต่อปริญญาเอกที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอนห์นฮอบกินส์ และจบการศึกษาด้วยคะแนนอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

เมื่อเรียนจบ ศาสตราจารย์ ดร.กนก ก็ได้มาทำงานเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นย้ายไปอยู่ทบวงมหาวิทยาลัย รับตำแหน่งเป็นรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นได้รับการชักชวนเข้าสู่การทำงานแวดวงธุรกิจด้วยการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น และตำแหน่งเดียวกันที่ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากนั้นย้ายมาเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทแฟมิลี่มาร์ทในปี 2546 สุดท้ายปี 2547 ย้ายมาเป็นประธานกรรมการ บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด จนถึงปัจจุบัน ส่วนงานทางด้านการเมืองนั้นได้รับตำแหน่งให้เป็นประธานที่ปรึกษาของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ในช่วงที่ท่านรับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรี

ทางด้านชีวิตครอบครัว ศาสตราจารย์ ดร.กนก สมรสกับ ดร.เฉลยลัคธ์ ธนะสิริ และมีบุตรสาว 1 คน บุตรชาย 2 คน