| 

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช

Archi

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและนักเจรจาฝีปากเอก

 

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากร นักสิ่งแวดล้อมและนักเจรจาฝีปากเอกคนสำคัญของเมืองไทยที่เคยมีผลงานชิ้นโบว์แดงคือการเจรจาเรื่องเขาพระวิหารนั่นเอง

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช เป็นคนมหาสารคามโดยกำเนิด เกิดวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2493 จบปริญญาตรีจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลเหรียญทอง เมื่อจบแล้วได้เข้าทำงานในบริษัทเอกชน 3 ปี จากนั้นสอบทุน กพ. ได้ไปเรียนต่อด้านการจัดการคุณภาพน้ำ ทั้งปริญญาโทรวมทั้งปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยทูเลน ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อเรียนจบก็กลับมาทำงานรับใช้ชาติบ้านเมืองด้วยการเข้ารับราชการที่กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 4 ด้วยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจึงได้เลื่อนขั้นเป็นผู้อำนวยการกอง , เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม , อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ , รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม , ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งสุดท้ายคือปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อปี 2550 ก่อนจะเสียชีวิตในปี  2553 ด้วยอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกระหว่างที่เดินทางไปปฏิบัติงานโครงการปิดทองหลังพระตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่เขตป่าอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงของวงการสิ่งแวดล้อม

เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่กล่าวได้ว่า ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช เป็นผู้มุมานะบากบั่นในการทำงานเป็นอย่างมาก มีส่วนร่วมในวงการสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ ผลงานที่สร้างชื่อเสียงโดดเด่นมากคือ การร่างพร้อมทั้งร่วมผลักดันพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี 2535 , โครงการดาวเทียมธีออสเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , โครงการจัดตั้งปลูกป่าชุมชนรอบบริเวณเขตป่าอนุรักษ์ เป็นต้น ผลงานทางด้านสิ่งแวดล้อมนี้โดดเด่นเป็นอย่างมาก ในปี 2553 นั้นกำลังอยู่ในการตอนเสนอชื่อ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ให้เป็นบุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2553 แต่ก็มาเกิดเหตุอันเศร้าสลดใจเสียก่อน

ทางด้านชีวิตครอบครัว ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช สมรสกับนางปิยะธิดา ตรีเดช มีบุตรชายสองคนที่หนึ่งในสองหลังจากที่ศึกษาต่อจบก็กลับมาทำงานด้านสิ่งแวดล้อมสืบทอดปณิธานของบิดา

ท่านเป็นข้าราชการที่ซื่อตรง ทุ่มเททั้งกายใจในการทำงาน เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องปวงชนชาวไทย สิ่งสำคัญที่ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ มักจะกล่าวสอนผู้ร่วมงานอยู่เสมอนั่นก็คือ จงภูมิใจเถิดที่ได้เกิดมาเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย จงยึดมั่นรับใช้แผ่นดินอย่างเต็มที่ให้สมกับที่พระองค์ไว้วางใจ ที่พระองค์ทุ่มเททำงานเหน็ดเหนื่อยทั้งชีวิตเพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้อยู่ดีกินดีอย่างสุขสบาย

แม้ว่าวันนี้ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช จะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้ว แต่คุณความดีของท่านยังประจักษ์พร้อมทั้งฝังอยู่ในใจคนไทยอย่างไม่เสื่อมคลาย